Καταλύτης

Ο καταλύτης είναι μια κατασκευή που τοποθετείται στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων με στόχο την μετατροπή των εκπεμπόμενων ρυπαντών σε αβλαβή για την ατμόσφαιρα καυσαέρια.

Τα καυσαέρια της μηχανής, περνάνε μέσα από αυτόν όπου εκεί διανύουν μια μεγάλη απόσταση μέσα του και σε συνθήκες μεγάλης θερμοκρασίας γίνεται η εκκαθάριση. Μετά εξερχόμενα από αυτόν, καταλήγουν στην ατμόσφαιρα μέσω της εξάτμισης, χωρίς να κάνουν κακό στο περιβάλον και στον άνθρωπο.

Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής του καταλύτη διακρίνονται σε αυτούς με κεραμικό μονόλιθο και σε αυτούς με μεταλικό μονόλιθο. Αυτοί βέβαια με μεταλικό μονόλιθο, αποτελούν τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων.

Θυμηθείτε οτι σε ένα καταλυτικό αυτοκίνητο δεν βάζουμε ποτέ βενζίνη με μόλυβδο και φροντίζουμε για την καλή συντήρηση του κινητήρα.